Nets eID Broker Rettighedsstyring

Nets eID Broker Rettighedsstyring hjælper tjenesteudbydere og deres erhvervskunder med at administrere rettigheder til ansatte med MitID Erhverv

 

Er du MitID tjenesteudbyder og har erhvervskunder, som har behov for at tilgå jeres digitale tjenester ved brug af MitID Erhverv – så kan I med fordel benytte Nets eID Broker Rettighedsstyring.

Ved at anvende Nets eID Broker Rettighedsstyring kan man som tjenesteudbyder implementere adgangskontrol i egne digitale tjenester. Dermed kan I hjælpe jeres erhvervskunder med at sikre, at kun medarbejdere med den nødvendige rettighed, tilknyttet deres MitID Erhverv, kan tilgå jeres digitale tjenester.

Det er tjenesteudbyder som opretter og udstiller de nødvendige rettigheder i Nets eID Broker Rettighedsstyrings admin-portal. Erhvervskunder tildeler ligeledes rettigheder til deres medarbejderes MitID Erhverv i Nets eID Broker Rettighedsstyrings admin-portal. Dette kan ske både via en webgrænseflade og via et programmérbart API, så erhvervskunderne kan automatisere rettighedsstyring baseret på eget directory.

Det er gratis for erhvervskunder at tildele rettighederne og anvende dem. Tjenesteudbyderen betaler for etablering og drift af Nets eID Broker Rettighedsstyring.

Nets eID Broker Rettighedsstyring forudsætter en aftale om Nets eID Broker.

 

Eksempel på brug af Nets eID Broker Rettighedsstyring

En medarbejder skal indberette pension til et pensionsselskab på vegne af sin organisation. 

Pensionsselskabet stiller via Nets eID Broker Rettighedsstyring en rettighed til rådighed, der f.eks. hedder ”Pensionsindberetter”. Organisationens Rettighedsadministrator tildeler denne rettighed til medarbejderens MitID Erhverv. Når medarbejderen forsøger at tilgå pensionsselskabets digitale tjeneste, for at indberette pension med sit MitID Erhverv, kan pensionsselskabet kontrollere, at den nødvendige rettighed er sat for medarbejderen. Er dette tilfældet, gives adgang til at indberette pension på den pågældende organisations vegne.

 

Rettighedsstyring-figur.png

 

 

Er du ikke allerede kunde? 

Kontakt os for at høre mere på 70 25 64 25 eller på salg@signaturgruppen.dk.

 

Er du allerede kunde?

Se vores guide til hvordan jeres kunder bliver onboardet og bruger Nets eID Broker Rettighedsstyring. Hent guiden her