FAQ - find svar på ofte stillede spørgsmål

 
 

Du er måske allerede bekendt med processen med at give udvalgte medarbejdere adgang til offentlige systemer som SKAT og ATP gennem erhvervsadministrationen for MitID Erhverv.

Nets eID Broker Rettighedsstyring fungerer på lignende vis som en platform til administration af adgangsrettigheder på vegne af din organisation.

I modsætning til erhvervsadministrationen for MitID kan Nets eID Broker Rettighedsstyring udvide sin funktionalitet til at omfatte forskellige private tjenester, herunder forsikringsselskaber, pensionsselskaber og udvalgte offentlige tjenester som fonde og styrelser. Disse specifikke adgangsrettigheder kan effektivt administreres gennem Nets eID Broker Rettighedsstyringsplatformen.

Gennem Nets eID Broker Rettighedsstyring har du mulighed for at søge efter specifikke rettigheder, som tilbydes af den tjenesteudbyder, som du er kunde ved, og tildele disse relevante rettigheder til dine medarbejderes MitID Erhverv-brugere.

For at verificere din erhvervsidentitet og give din MitID bruger mulighed for at blive rettighedsadministrator, er systemet midlertidigt nødt til at kende dit CPR-nummer.

Dit CPR-nummer bliver ikke gemt i systemet. 

Første gang du, som Rettighedsadministrator, logger ind på Nets eID Broker Rettighedsstyring, vil 'Medarbejder'-listen sandsynligvis være ufuldstændig, fordi systemet skal kende medarbejderidentiteterne for at vise dem.

Dette sker, når en medarbejder bruger deres MitID Erhverv for første gang til at logge ind hos en tjenesteudbyder der bruger Nets eID Broker. Hvis en medarbejder er blevet tildelt en rettighed, f.eks. adgang til pensionsdata, af deres organisation hos en pensionsvirksomhed, vil medarbejderen dukke op på 'Medarbejder'-listen i Nets eID Broker Rettighedsstyrings-administrationsportalen efter at have gjort brug af den tildelte rettighed – dvs. at logge ind med Erhvervs-MitID hos pensionsvirksomheden.

Du skal logge ind på MitID Erhverv og søge den pågældende bruger frem. Ved at trykke ind på brugeren åbnes en oversigt over brugerinformationer, herunder findes brugerens UUID.

Er den eneste rettighedsadministrator ikke længere i en position, hvor vedkommende kan logge ind på Nets eID Broker Rettighedsstyrings admin-portalen og videregive administratorrettigheder til en ny medarbejder? 

I dette tilfælde er I nødt til kontakte jeres tjenesteudbyder, som kan assistere med deaktivering af den eneste oprettede rettighedsadministrator. 

Når den tidligere rettighedsadministrator er deaktiveret kan en ny rettighedsadministrator påbegynde et nyt onboarding forløb for at blive den nye rettighedsadministrator for organisationen. Se mere om onboarding her

Du kan gå til MitID Erhverv selvbetjening: https://erhvervsadministration.nemlog-in.dk/  

Her kan du se information om ’Brug af mit private MitID’ og dermed også om du bruger dit private MitID til Erhverv.