NYHED

Opdatering på Nets eID Broker (december 2020)


 

Arbejdet med at implementere MitID skrider frem. Herunder kan du læse nyt om den seneste udvikling.

MitID og Nemlog-in3

Nets har netop releaset en leverance af MitID og denne indeholder al væsentlig funktionalitet, men er fortsat ikke åben for at almindelige tjenesteudbydere kan få adgang til at teste. Dette forventes først muligt i løbet af Q1 i 2021, når det såkaldte præproduktionsmiljø bliver klar.

Nemlog-in3 projektet har udmeldt en forsinkelse, og således kan vi ikke forvente, at organisationer starter migrering op til de nye erhvervsidentiteter før i januar 2022. Se mere om tidsplanen for NemLog-in3 på Tidsplan - Nemlog-in (nemlog-in.dk)

Ændringer af claims

Vi har foretaget ændringer i navnene på vores identity provider parametre og token claims i Nets eID Broker. For at skabe en let overgang til de nye token claims, udstiller vi i de tilgængelige miljøer både de gamle og de nye claims indtil videre. På et senere tidspunkt annoncerer vi hvornår det ikke længere vil være muligt at få de gamle claims. Der kan nedenfor ses en liste over disse ændringer:

Transaction token claims
Tidligere værdi Kommende værdi
identitytype identity_type
transactionId transaction_id
referencetext reference_text
referencetextheader reference_text_header
transactiontext transaction_text
transactiontexttype transaction_text_type

 

ID token claims
Tidligere værdi Kommende værdi
identitytype identity_type

 

Userinfo token claims
Tidligere værdi Kommende værdi
identitytype identity_type
transactionId transaction_id

 

Access token claims
Tidligere værdi Kommende værdi
transactionId transaction_id

 

MitID parametre
Tidligere værdi Kommende værdi
referencetext reference_text
referencetextheader reference_text_header
transactiontext transaction_text
transactiontexttype transaction_text_type

 

MitID Demo parametre
Tidligere værdi Kommende værdi
referencetext reference_text
referencetextheader reference_text_header
transactiontext transaction_text
transactiontexttype transaction_text_type

 

Ændringen sker for at være konsistente med de andre claims der udstedes. Alle andre claims er formateret med "_", og ikke i camel-case eller plain som tidligere var tilfældet med disse claims. Læs mere i vores Technical reference dokument.

Er du ny på Nets eID Broker?

Hvis du allerede har digitale tjenester hvori NemID benyttes til login og netop er gået i gang med at klargøre jeres migrering til MitID, er der et par ting, du kan overveje for at sikre, at I er på rette vej.

I forhold til den tekniske integration, er der et par forhold, som I skal være opmærksomme på. Som udgangspunkt er der ikke åbnet for at man som tjenesteudbyder kan teste MitID endnu og tilsvarende er understøttelse af MitID erhvervsidentiteter via Nemlog-in3 udskudt til december 2021.

Men det som allerede kan testes nu, er integrationen til Nets eID Broker, der understøtter Open ID Connect. Du kan hente en eksempelklient på Åbne OpenID Connect klienter

Her er der mulighed for at teste med både "NemID Test" identiteter, som du måske allerede kender, og mulighed for at teste noget, der ligner MitID - nemlig "MitID Demo"; det er vores simulering af MitID (hvor der ikke valideres nogen brugernavn/passwords).

Hvis du laver en integration hertil, er I hvor I kan være i forhold til at være forberedt til, når MitID projektet klarmelder yderligere funktionalitet.

SSO i den tekniske dokumentation

Vi har opdateret den tekniske dokumentation til at indeholde mere tekniske beskrivelser af SSO og den såkaldte Controlled Transfer. Test af dette forventes først at være muligt efter, at MitID har åbnet for test for tjenesteudbydere.

Preview af administrationssider

Vi har lavet en video, der demonstrerer de grundlæggende aspekter af hvordan, man som tjenesteudbyder kan arbejder med sin MitID konfiguration via vores i administrations interface. Videoen viser også hvordan man kan sætte en OpenID Connect integration op til OpenID Connect playground. Se videoen på https://broker.signaturgruppen.dk/ekstra-materiale/admin-ui-demo