NYHED

Nets eID Broker opdatering - december 2022


 

Arbejdet med at implementere MitID skrider frem. Herunder kan du læse nyt om den seneste udvikling.

MitID Status

MitID migreringen er tilendebragt og de fleste tjenester der servicerer private brugere understøtter nu MitID. Det er fortsat muligt at ibrugtage MitID for brugere, der ikke har migrereret, svarende til den almindelige proces for nye brugere. Fokus er nu på MitID Erhverv og den yderligere videreudvikling af MitID setupet. Dette betyder også at MitID vuil begynde at afregne det såkaldte udviklingsbidrag i Q1 2023 for de tjenesteudbydere for hvem det er relevant.

MitID v10 opdatering

I starten af februar 2023 forventes MitID at ibrugtage den såkaldte v10 af MitID backenden. I den forbindelse skal tjenesteudbydere være særligt opmærksomme. Denne version af MitID introducerer et sikkerhedstiltag, der hedder channel binding, der  dels vil højne sikkerheden og dels vil give en bedre oplevelse for brugere af MitID på de mobile platforme. I første omgang er det kun den såkaldte automatiske app switch der introduceres. Denne giver en bedre brugeroplevelse, hvis man anvender mobil-browseren på den samme enhed, som man har MitID App'en installeret. Hvis man som tjenesteudbyder anvender MitID fra en App og ikke bare via et web-site, da er det vigtigt, at man har implementeret App switching i MitID flowet, da man ellers vil opleve problemer med MitID integrationen i v10. Kontakt os hvis I er usikre på, om jeres integration er klar til MitID v10.

MitID Erhverv brugere i almindelige flows

Når en bruger registreres i MitID Erhverv er der mulighed for at anvende forskellige identifikationsmidler. Man kan eksempelvis som virksomhed vælge at tilbyde at  medarbejderne kan anvende deres private MitID og ellers er der som alternativ at anvende et dedikeret identifikationsmiddel kun anvendeligt til MitID Erhverv.

Nemlog-in sørger i forbindelse med udstedelsen af disse dedikerede identifikationsmidler at sikre den underliggende private identitet. Denne identitet kan også aktuelt anvendes i almindelige MitID login-flows, men som tjeneste-udbyder skal man være opmærksom på, at man for disse brugere ikke har adgang til at validere CPR-tilknytningen. Information herom er tilgængeligt i MitID sessionen via User Info (has_CPR). Det forventes, at tjenesteudbydere på et tidspunkt specifikt skal bede om også at få vist disse brugere ved login, således at man ikke som almindelig tjenesteudbyder får vist disse skygge-identiteter.

I takt med at udrulningen af MitID Erhverv kommer rigtigt i gang i 2023 forventes det, at der vil komme flere af disse brugere, og at brugerne måske kan være forvirrede over hvilken type MitID de har.

MitID Erhverv i produktion

Efter test og klargøring har vi nu åbnet for at tjenesteudbydere også i produktion kan sættes op til at anvende MitID Erhverv. De første tjenesteudbydere er i drift på løsningen. Som tidligere annonceret håndteres konfigurationen med et særligt scope/idp. Kontakt os hvis I har interesse for MitID Erhverv

MitID Erhverv Test-brugere

Vi har opdateret vores pakke med test-brugere til MitID Erhverv og derudover har vi fået styr på Nemlog-ins proces for oprettelse af selskaber til test. Kontakt os hvis I har brug for hjælp til at opsætte jeres egne MitID Erhverv test-brugere evt i jeres eget CVR-nummer.

MitID Erhverv som login-mulighed i admin

Da MitID Erhverv nu endelig er en mulighed forventer vi også i starten af 2023 at  kunne åbne op for, at man kan anvende MitID Erhverv som en login-mulighed til Nets eID Broker Administrationsportalen. I første omgang afventer vi lige færdiggørelsen af vores generelle MitID Erhverv rettighedsadministration.