NYHED

Nets eID Broker opdatering - maj 2023


 

MitID v11 Opdatering

MitID opdaterer backenden til v11 i produktion d. 6/6 2023. Den tilsvarende ændring kommer i det kundevendte test-miljø (PP) d. 15/6 2023. Bemærk i den forbindelse, at det forventes, at WebView ikke understøttes for app-integrationer. I stedet henvises til app-integrations beskrivelsen. Tag fat I os, hvis I mangler dokumentation. Med denne release understøtter MitID Kanal-sammenbinding og automatisk app-switch for mobile browsere, hvilket forventes at blive en klar forbedring af brugeroplevelsen i dette scenario og dels også vil højne sikkerheden.

NemID forlængelse for Erhverv

Digitaliseringsstyrelsen har forlænget fristen for brugerorganisationer til at migrere fra NemID Erhverv til MitID Erhverv fra d. 30/6 til 31/10. Det betyder at, I som tjenesteudbyder, fortsat anbefales at understøtte MitID Erhverv så hurtigt som muligt, men også at I vil kunne møde NemID Erhverv-brugere indtil d. 31/10. Rent teknisk vil der være begrænset drift af NemID efter d. 30/6, men generelt forventes det at køre videre. Læs mere på: https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/april/overgangen-til-mitid-erhverv-gaar-ind-i-den-afsluttende-fase-30-juni-2023/.

MitID Erhverv

Understøttelsen og ibrugtagningen af MitID Erhverv udbygges hele tiden. Vi er i dialog med Nemlog-in om optimering af løsningen, i takt med at flere og flere tjenesteudbydere ibrugtager løsningen.

MitID Udviklingsbidrag

MitID begynder fra d. 1/6 at afregne, det såkaldte udviklingsbidrag, oveni den almindelige MitID-pris. Afhængigt af din aftale, kan det også få betydning for din afregning af MitID transaktioner.

Opdatering af transaktions-signerings-certifikat

Nets eID Broker anvender et særligt OCES2 virksomhedscertifikat til brug for signering af transaktioner, i de såkaldte transaktions-tokens. Da OCES2 lukker ned, skifter vi dette certifikat ud med et OCES3 organisationscertifikat. Tjenesteudbydere, der anvender transaktions-tokens i deres integrationer, skal sikre at deres implementering er klar til det tekniske skifte. I den forbindelse, skal man være opmærksom på, at udstederen af det nye certifikat og navnet deri er anderledes end i det gamle.

Processen bliver at det opdaterede certifikat lægges tilgængeligt i det såkaldte JWKS-endpoint, i god tid, inden der skiftes til at anvende det nye certifikat. Et nyt certifikat ligger allerede passivt i endpointet for test/pp miljøet. Det forventes, at vi ibrugtager det nye certifikat indenfor et par uger. Hold øje med opdateringerne via vores statuspage for detaljer. Når den nærmere plan for ibrugtagningen produktions-miljøet ligger fast, skal vi nok informere herom.