NYHED

Nets eID Broker opdatering - juni 2023


 

MitID v11 Opdatering

MitIDs v11 er planlagt til at komme i produktion 6/6. Som udgangspunkt vil den automatiske app-switch mekanisme på mobil-platformen være aktiveret for alle tjenesteudbydere.

Hvis I som tjenesteudbyder har/får problemer med mekanismen kan vi manuelt slå det fra for specifikke integrationer. Bemærk at vi afregner et administrativt gebyr for dette manuelle arbejde. Kontakt vores support-funktion, hvis det har interesse. Send en mail, der identificerer tjenesteudbyder organisation og relevante client ID, der skal undtages.

MitID App-switch dokument opdatering

Flere af vores tjenesteudbydere, der anvender MitID direkte i deres egen mobil app, har haft problemer med at implementere alle aspekter af det såkaldte appswitch. Derfor har vi udvidet og tilrettet vores dokumentation til dette og anbefaler alle tjenesteudbydere, der har en mobil app, at gennemgå dokumentet for at sikre, at man har den optimale implementation. Find dokumentet under dokumentation på vores website: https://broker.signaturgruppen.dk/teknisk-dokumentation

Opdatering af transaktions-signerings-certifikat

Nets eID Broker anvender et særligt OCES2 virksomhedscertifikat til brug for signering af transaktioner, i de såkaldte transaktions-tokens. Da OCES2 lukker ned, skifter vi dette certifikat ud med et OCES3 organisationscertifikat. Tjenesteudbydere, der anvender transaktions-tokens i deres integrationer, skal sikre at deres implementering er klar til det tekniske skifte. I den forbindelse, skal man være opmærksom på, at udstederen af det nye certifikat og navnet deri er anderledes end i det gamle.

Det nye certifikat er udstedt og indlægges i JWKS endpointet 7/6. Der skiftes til at anvende det nye certifikat i aktiv drift 15/6. Bemærk i den forbindelse af håndteringen af OCSP i den forbindelse er anderledes i OCES3 end i OCES2, så hvis man anvender OCSP aktivt, skal man være opmærksom herpå. Den tilsvarende ændring er gennemført i PP/test-miljøet.